ALKtFISH
Naudojimo sritys
Hematologinė patologija/Hematological Pathology
Plaučių navikai/Lung tumors